Un espectacle explosiu de pirotècnia a càrrec de dos piròmans francesos que debaten si el seu desig per cremar coses té a veure amb la gestió de les emocions o amb el simple plaer pel foc.