Experimenta, crea i gaudeix amb la música. Instal·lació interactiva amb uns instruments musicals peculiars de creació pròpia realitzats amb materials recuperats que permet crear espais i atmosferes sonores en un diàleg entre el participant i les màquines.