En deu apassionants jocs fets de fustes, palets i mobles antics s’amaguen els secrets de les aventures del senyor Tonet, un explorador que compartirà amb vosaltres les seves troballes.