La Intel.ligència Artificial (AI) està modificant, molt ràpidament, el nostre model social.  El temps, la immediatesa, la necessitat de ser estimat a base de “Likes”. Lladres de Dades. Mitologia digital: el control que exerceixen els grans motors d’internet i les seves plataformes. Ja no respirem lentament.