En un món cada cop més hostil, desconfiem dels altres i tot es presta a un malentès. Un espectacle lleuger i divertit, però alhora profund, sobre l’espai personal i físic i les relacions humanes a partir d’una parella que viu tot d’enrenous en la seva relació.