La cultura i l’art del reciclatge s’uneixen en aquesta performance participativa per crear i

construir espais urbans utilitzant només résidus industrials.