La figura de la mare és present en gairebé totes les famílies, d’una forma o una altra, i en qualsevol etapa. El paper de la mare és una de les coses més importants de l’ésser humà; sense elles, la vida no existiria. No obstant això, sovint no els donem el valor que es mereixen.