Dos personatges dins d’un abocador… un viatge tendre i divertit per transformar la nostra Herència.
I TU QUINA HERÈNCIA VOLS DEIXAR?

Herència és un espectacle que convida a la reflexió sobre el món en el que vivim i que volem deixar.
De teatre de carrer i de Clown i, com a tal, de circ!