Dispositivo Labranza és una estructura escènica de caràcter intergeneracional on s’integra la dansa social i professional. La seva construcció és de l’experiència viscuda amb els participants. Parteix de la comparativa entre pagès i artista i gira sobre el concepte “camp endins”. Un enfocament conceptual sobre la relació entre dansa i camp que evoca la identitat rural i que viatja entre la contemplació i l’acció. Un format que afavoreix la creació de nous públics i lextensió de la dansa a altres llocs.